Đắc Nông
Đặc biệt 369692
Giải nhất 01486
Giải nhì 46503
Giải ba 42466 76112
Giải tư 42618 26471 97991 03623
05651 62106 68897
Giải năm 1737
Giải sáu 1200 1918 3118
Giải bảy 199
Giải tám 79

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 8, 8, 8
2 3
3 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 6
7 1, 9
8 6
9 1, 2, 7, 9
Đà Nẵng
Đặc biệt 814662
Giải nhất 32917
Giải nhì 58041
Giải ba 40409 25803
Giải tư 11436 47525 78629 80556
12039 80564 30241
Giải năm 6289
Giải sáu 5595 2446 1898
Giải bảy 422
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 2, 5, 9
3 6, 9
4 1, 1, 6

Đầu

Đuôi

5 6
6 2, 4
7 -
8 9
9 0, 5, 8
Quảng Ngãi
Đặc biệt 111792
Giải nhất 43385
Giải nhì 79016
Giải ba 71091 67579
Giải tư 11795 895 98548 62530
51540 63946 46572
Giải năm 1634
Giải sáu 6132 6288 4265
Giải bảy 376
Giải tám 72

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 -
3 0, 2, 4
4 0, 6, 8

Đầu

Đuôi

5 -
6 5
7 2, 2, 6, 9
8 5, 8
9 1, 2, 5, 5
Gia Lai
Đặc biệt 635919
Giải nhất 49343
Giải nhì 32235
Giải ba 37539 00856
Giải tư 56727 43218 73173 94632
20822 55059 03906
Giải năm 2889
Giải sáu 9426 6182 9659
Giải bảy 550
Giải tám 33

Đầu

Đuôi

0 -
1 8, 9
2 2, 6, 7
3 2, 3, 5, 9
4 3

Đầu

Đuôi

5 0, 6, 9, 9
6 -
7 3
8 2, 9
9 -
Ninh Thuận
Đặc biệt 827401
Giải nhất 98794
Giải nhì 15151
Giải ba 45766 18977
Giải tư 09984 52158 19819 78121
95497 67366 06485
Giải năm 8426
Giải sáu 7491 8023 7198
Giải bảy 400
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 9
2 1, 3, 6
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 8
6 6, 6
7 7
8 4, 5
9 1, 4, 7, 8
Bình Định
Đặc biệt 650269
Giải nhất 64152
Giải nhì 25413
Giải ba 92127 16326
Giải tư 79279 18258 82470 88949
78955 90689 63601
Giải năm 5456
Giải sáu 0999 0604 8904
Giải bảy 028
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 6, 7, 8
3 -
4 9

Đầu

Đuôi

5 2, 5, 6, 8
6 9
7 0, 9
8 1, 9
9 9
Quảng Bình
Đặc biệt 643874
Giải nhất 81205
Giải nhì 56663
Giải ba 56079 72044
Giải tư 02941 73718 33258 92570
55941 36212 70538
Giải năm 5643
Giải sáu 1685 2700 9745
Giải bảy 961
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 8
2 -
3 8
4 1, 1, 3, 4, 5

Đầu

Đuôi

5 8
6 1, 3
7 0, 4, 8, 9
8 5
9 -
Quảng Trị
Đặc biệt 717522
Giải nhất 07232
Giải nhì 18960
Giải ba 46894 81597
Giải tư 01830 49297 28127 31116
46364 44518 23605
Giải năm 0168
Giải sáu 2693 9627 8257
Giải bảy 810
Giải tám 84

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6, 8
2 2, 7, 7
3 0, 2
4 -

Đầu

Đuôi

5 7
6 0, 4, 8
7 -
8 4
9 3, 4, 7, 7