Đắc Nông
Đặc biệt 231678
Giải nhất 7326
Giải nhì 23849
Giải ba 27748 99245
Giải tư 15913 65345 38081 33036
74221 89359 6176
Giải năm 5860
Giải sáu 931 7631 8833
Giải bảy 55
Giải tám 74

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 1, 6
3 1, 1, 3, 6
4 5, 5, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 5, 9
6 -
7 4, 6, 8
8 1
9 -
Đà Nẵng
Đặc biệt 281361
Giải nhất 89241
Giải nhì 30340
Giải ba 35978 76703
Giải tư 36687 75691 60107 51572
01342 43885 40411
Giải năm 9599
Giải sáu 5301 8242 7046
Giải bảy 168
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 -
3 4
4 0, 1, 2, 2, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 8
7 2, 8
8 5, 7
9 1, 9
Quảng Ngãi
Đặc biệt 398487
Giải nhất 43827
Giải nhì 38461
Giải ba 56332 41916
Giải tư 39752 51062 33063 89375
83765 83205 65310
Giải năm 5864
Giải sáu 6469 4795 4250
Giải bảy 437
Giải tám 30

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 7
3 0, 2, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 2
6 1, 2, 3, 4, 5, 9
7 5
8 7
9 5
Gia Lai
Đặc biệt 640891
Giải nhất 74557
Giải nhì 65880
Giải ba 89825 10091
Giải tư 45537 76383 10169 18483
28570 42934 39755
Giải năm 7838
Giải sáu 4325 7190 1735
Giải bảy 361
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5, 5
3 4, 5, 7, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 5, 7, 8
6 1, 9
7 -
8 0, 3, 3
9 0, 1, 1
Ninh Thuận
Đặc biệt 292381
Giải nhất 93535
Giải nhì 82685
Giải ba 53955 03126
Giải tư 36766 64361 98547 48873
14757 64425 68211
Giải năm 3957
Giải sáu 5277 7981 4012
Giải bảy 613
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2, 3
2 5, 6
3 5
4 7

Đầu

Đuôi

5 5, 7, 7
6 1, 6, 6
7 3, 7
8 1, 1, 5
9 -
Bình Định
Đặc biệt 794265
Giải nhất 11531
Giải nhì 72756
Giải ba 93408 58401
Giải tư 17850 12691 66125 11436
69801 31835 02050
Giải năm 1816
Giải sáu 9676 0848 4730
Giải bảy 938
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 1, 1, 8
1 6
2 5
3 0, 1, 5, 6, 8
4 8

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 6
6 5, 6
7 6
8 -
9 1
Quảng Bình
Đặc biệt 625704
Giải nhất 35154
Giải nhì 99286
Giải ba 23305 92533
Giải tư 39053 05332 23070 99866
91054 97689 75737
Giải năm 0719
Giải sáu 5672 3095 7499
Giải bảy 668
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 4, 5
1 9
2 -
3 2, 3, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 4
6 6, 6, 8
7 0, 2
8 6, 9
9 5, 9
Quảng Trị
Đặc biệt 548369
Giải nhất 04868
Giải nhì 85001
Giải ba 97737 59115
Giải tư 53286 98426 20268 20300
30543 63409 00232
Giải năm 8669
Giải sáu 8333 0359 8923
Giải bảy 156
Giải tám 58

Đầu

Đuôi

0 0, 1, 9
1 5
2 3, 6
3 2, 3, 7
4 3

Đầu

Đuôi

5 6, 8, 9
6 8, 8, 9, 9
7 -
8 6
9 -