Đà Nẵng
Đặc biệt 278959
Giải nhất 15291
Giải nhì 65299
Giải ba 85987 27663
Giải tư 43862 78464 18724 89223
65234 85141 3948
Giải năm 5231
Giải sáu 9296 8814 6617
Giải bảy 358
Giải tám 10

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 7
2 3, 4
3 1, 4
4 1, 8

Đầu

Đuôi

5 8, 9
6 2, 3, 4
7 -
8 7
9 1, 6, 9
Khánh Hòa
Đặc biệt 112044
Giải nhất 51026
Giải nhì 92728
Giải ba 93229 33416
Giải tư 45530 03104 46630 17356
28952 61848 92233
Giải năm 6564
Giải sáu 7415 5175 9180
Giải bảy 100
Giải tám 31

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 6
2 6, 8, 9
3 0, 0, 1, 3
4 4, 8

Đầu

Đuôi

5 2, 6
6 4
7 5
8 -
9 -
Đắc Lắc
Đặc biệt 806617
Giải nhất 05625
Giải nhì 50538
Giải ba 47156 27021
Giải tư 07103 18425 95093 33287
54364 42450 26018
Giải năm 8659
Giải sáu 9015 9210 7433
Giải bảy 677
Giải tám 76

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5, 7, 8
2 1, 5, 5
3 3, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 6, 9
6 4
7 6, 7
8 7
9 3
Quảng Nam
Đặc biệt 459371
Giải nhất 11017
Giải nhì 00989
Giải ba 98562 54798
Giải tư 20203 46419 64351 43285
33691 10382 69239
Giải năm 6212
Giải sáu 6737 4996 7334
Giải bảy 903
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3, 7, 9
2 -
3 4, 7, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 2
7 1
8 2, 5, 9
9 1, 6, 8
Phú Yên
Đặc biệt 280360
Giải nhất 01080
Giải nhì 82693
Giải ba 44878 23620
Giải tư 43604 53052 98377 79434
69897 70787 95942
Giải năm 2151
Giải sáu 1279 0587 6542
Giải bảy 492
Giải tám 01

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 4
4 2, 2

Đầu

Đuôi

5 1, 2
6 0
7 7, 8, 9
8 0, 7, 7
9 2, 3, 7
Thừa Thiên Huế
Đặc biệt 151219
Giải nhất 20369
Giải nhì 82494
Giải ba 92769 11414
Giải tư 57537 42637 45768 27430
19269 90243 85022
Giải năm 8097
Giải sáu 8043 8867 6182
Giải bảy 956
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 9
2 2
3 0, 7, 7
4 3, 3, 7

Đầu

Đuôi

5 6
6 7, 8, 9, 9, 9
7 -
8 2
9 4, 7