Đà Nẵng
Đặc biệt 210404
Giải nhất 66644
Giải nhì 55223
Giải ba 81458 08187
Giải tư 07747 84020 08342 03268
36143 66440 13387
Giải năm 4563
Giải sáu 5351 8616 3934
Giải bảy 000
Giải tám 69

Đầu

Đuôi

0 -
1 6
2 0, 3
3 4
4 0, 2, 3, 4, 7

Đầu

Đuôi

5 1, 8
6 3, 8, 9
7 -
8 7, 7
9 -
Khánh Hòa
Đặc biệt 840585
Giải nhất 47985
Giải nhì 99714
Giải ba 58526 19019
Giải tư 16775 78774 64621 73057
41837 45921 08009
Giải năm 9027
Giải sáu 3033 2020 8559
Giải bảy 775
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 9
2 0, 1, 1, 6, 7
3 3, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 7, 9
6 2
7 4, 5, 5
8 5, 5
9 -
Đắc Lắc
Đặc biệt 490594
Giải nhất 30505
Giải nhì 53107
Giải ba 08563 84910
Giải tư 89767 49680 86943 13324
09759 40550 38340
Giải năm 6834
Giải sáu 8296 4583 9665
Giải bảy 798
Giải tám 36

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 4
3 4, 6
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 3, 5, 7
7 -
8 0, 3
9 4, 6, 8
Quảng Nam
Đặc biệt 272554
Giải nhất 76790
Giải nhì 06779
Giải ba 89705 01685
Giải tư 43876 37855 03777 19559
67487 21221 66576
Giải năm 9294
Giải sáu 3242 2174 2455
Giải bảy 827
Giải tám 92

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 7
3 -
4 2

Đầu

Đuôi

5 4, 5, 5, 9
6 -
7 4, 6, 6, 7, 9
8 5, 7
9 0, 2, 4
Phú Yên
Đặc biệt 403476
Giải nhất 92733
Giải nhì 77121
Giải ba 1265 68160
Giải tư 23486 82295 71090 69043
11647 20126 25158
Giải năm 8162
Giải sáu 6289 7387 8022
Giải bảy 342
Giải tám 74

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 2, 6
3 3
4 2, 3, 7

Đầu

Đuôi

5 8
6 0, 2, 5
7 4, 6
8 6, 7, 9
9 0, 5
Thừa Thiên Huế
Đặc biệt 941862
Giải nhất 59607
Giải nhì 93336
Giải ba 44166 71061
Giải tư 97802 65815 97190 51011
41340 21976 82154
Giải năm 6997
Giải sáu 2750 9424 4916
Giải bảy 913
Giải tám 33

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 3, 5, 6
2 4
3 3, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 4
6 1, 2, 6
7 6
8 -
9 0, 7