Đắc Nông
Đặc biệt 591802
Giải nhất 46963
Giải nhì 59467
Giải ba 28092 36975
Giải tư 69657 49873 25286 89154
05070 42772 39526
Giải năm 7211
Giải sáu 0888 2953 5777
Giải bảy 398
Giải tám 86

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 6
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 7
6 3, 7
7 0, 2, 3, 5, 7
8 6, 6, 8
9 2, 8
Đà Nẵng
Đặc biệt 987218
Giải nhất 98261
Giải nhì 21733
Giải ba 56915 78211
Giải tư 83827 39673 52709 56619
39044 14962 79442
Giải năm 2469
Giải sáu 3815 5905 3583
Giải bảy 667
Giải tám 15

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5, 5, 5, 8, 9
2 7
3 3
4 2, 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 2, 7, 9
7 3
8 3
9 -
Quảng Ngãi
Đặc biệt 995141
Giải nhất 83906
Giải nhì 83169
Giải ba 65883 75663
Giải tư 98393 02572 21850 15577
05818 12292 47138
Giải năm 9187
Giải sáu 1536 7825 3846
Giải bảy 873
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 5
3 6, 8
4 1, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 9
7 2, 3, 7
8 3, 7
9 0, 2, 3
Gia Lai
Đặc biệt 933374
Giải nhất 61019
Giải nhì 11037
Giải ba 67272 38818
Giải tư 09089 27984 59603 26415
96738 52896 97474
Giải năm 7606
Giải sáu 5453 2222 7462
Giải bảy 006
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 8, 9
2 2
3 4, 7, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 3
6 2
7 2, 4, 4
8 4, 9
9 6
Ninh Thuận
Đặc biệt 838520
Giải nhất 01720
Giải nhì 71137
Giải ba 87143 93315
Giải tư 12736 44182 11659 65381
87267 37911 53019
Giải năm 4850
Giải sáu 2902 6805 2893
Giải bảy 748
Giải tám 55

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5, 9
2 0, 0
3 6, 7
4 3, 8

Đầu

Đuôi

5 0, 5, 9
6 7
7 -
8 1, 2
9 3
Bình Định
Đặc biệt 403096
Giải nhất 12437
Giải nhì 97891
Giải ba 66592 83521
Giải tư 09710 10165 13266 30806
23352 01195 04527
Giải năm 5278
Giải sáu 8765 7357 5818
Giải bảy 324
Giải tám 70

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 8
2 1, 4, 7
3 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 7
6 5, 5, 6
7 0, 8
8 -
9 1, 2, 5, 6
Quảng Bình
Đặc biệt 507091
Giải nhất 47959
Giải nhì 04763
Giải ba 88404 24538
Giải tư 53380 31104 36107 04244
68524 20173 60080
Giải năm 2113
Giải sáu 5150 6722 5488
Giải bảy 373
Giải tám 62

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 2, 4
3 8
4 4

Đầu

Đuôi

5 0, 9
6 2, 3
7 3, 3
8 0, 0, 8
9 1
Quảng Trị
Đặc biệt 863102
Giải nhất 09215
Giải nhì 74295
Giải ba 22400 26302
Giải tư 74589 75191 36588 17400
42736 95319 21977
Giải năm 0725
Giải sáu 6769 2068 0691
Giải bảy 496
Giải tám 99

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 9
2 5
3 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 8, 9
7 7
8 8, 9
9 1, 1, 5, 6, 9