Đắc Nông
Đặc biệt 577041
Giải nhất 64702
Giải nhì 77926
Giải ba 03460 81458
Giải tư 69674 39276 68640 86453
59885 37813 97767
Giải năm 6645
Giải sáu 1134 1419 0449
Giải bảy 134
Giải tám 84

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 9
2 6
3 4, 4
4 0, 1, 5, 9

Đầu

Đuôi

5 3, 8
6 0, 7
7 4, 6
8 4, 5
9 -
Đà Nẵng
Đặc biệt 322268
Giải nhất 98938
Giải nhì 45261
Giải ba 14368 86634
Giải tư 99331 63632 90771 59740
64637 81162 9644
Giải năm 4962
Giải sáu 9397 4920 9410
Giải bảy 47
Giải tám 14

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4
2 -
3 1, 2, 4, 7, 8
4 0, 4, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 2, 2, 8, 8
7 1
8 -
9 7
Quảng Ngãi
Đặc biệt 170204
Giải nhất 25315
Giải nhì 55559
Giải ba 90989 22233
Giải tư 10834 95978 25226 68894
91204 35184 50400
Giải năm 9525
Giải sáu 5523 8109 9498
Giải bảy 309
Giải tám 48

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 3, 5, 6
3 3, 4
4 8

Đầu

Đuôi

5 9
6 -
7 8
8 4, 9
9 4, 8
Gia Lai
Đặc biệt 872881
Giải nhất 53210
Giải nhì 76477
Giải ba 26534 24476
Giải tư 89385 39186 03613 73652
17742 78242 04640
Giải năm 7167
Giải sáu 0504 8670 7881
Giải bảy 991
Giải tám 98

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3
2 -
3 4
4 0, 2, 2

Đầu

Đuôi

5 2
6 7
7 0, 6, 7
8 1, 1, 5, 6
9 1, 8
Ninh Thuận
Đặc biệt 502761
Giải nhất 32695
Giải nhì 79574
Giải ba 22935 95756
Giải tư 88182 02898 21554 09879
36499 47582 92504
Giải năm 2373
Giải sáu 8899 3340 7155
Giải bảy 547
Giải tám 20

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 5
4 0, 7

Đầu

Đuôi

5 4, 5, 6
6 1
7 3, 4, 9
8 2, 2
9 5, 8, 9, 9
Bình Định
Đặc biệt 692579
Giải nhất 85192
Giải nhì 96144
Giải ba 85785 81879
Giải tư 39255 39038 69777 37173
80910 22255 22406
Giải năm 2805
Giải sáu 3471 1775 7885
Giải bảy 954
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3
2 -
3 8
4 4

Đầu

Đuôi

5 4, 5, 5
6 -
7 1, 3, 5, 7, 9, 9
8 5, 5
9 2
Quảng Bình
Đặc biệt 495312
Giải nhất 44845
Giải nhì 05616
Giải ba 07429 50150
Giải tư 66568 76184 21388 81940
08660 04263 22146
Giải năm 1973
Giải sáu 1181 5532 1613
Giải bảy 866
Giải tám 02

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3, 6
2 9
3 2
4 0, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 3, 6, 8
7 3
8 1, 4, 8
9 -
Quảng Trị
Đặc biệt 453400
Giải nhất 45596
Giải nhì 09362
Giải ba 59685 84818
Giải tư 73893 06205 98497 58252
13292 96561 47844
Giải năm 7077
Giải sáu 2069 4314 7423
Giải bảy 129
Giải tám 80

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 8
2 3, 9
3 -
4 4

Đầu

Đuôi

5 2
6 1, 2, 9
7 7
8 0, 5
9 2, 3, 6, 7